Politica de Confidentialitate - GDPRIn conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia datelor - GDPR

Stim cat este de important ca datele dumneavoastra sa fie pastrate in siguranta. In acest sens, dorim sa va asiguram ca protejarea datelor este extrem de importanta si fundamentala si pentru noi la fel ca si pentru dumneavoastra.

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

ReteteleBucatarului

Operatorul website-ului on-line www.retetelebucatarului.ro, declară că toate datele personale (mai departe, „date") sunt considerate strict confidențiale şi sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

- ReteteleBucatarului - a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulamentul”) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora. În cadrul acestor Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal („Principii"), dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră și cum le folosim în continuare.

Definitii

Conform Regulamentului, partile agreeaza urmatoarele definitii:

Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „Operator”: desemneaza - ReteteleBucatarului -, care stabileste -opurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora

2. Datele cu caracter personal și prelucrarea acestora

2.1. Categorii de date cu caracter personal

În cazul în care cumpărați de la noi, colectăm:

Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon și detaliile bancare privind facturarea

Datele care apar pe durata existenței contractului – produsele achiziționate

Cod Numeric Personal daca doriti o solutie de finantare

Dacă sunteți membru cu cont , colectăm:

Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon, datele bancare privind facturarea.

Datele de autentificare. Numele de utilizator și parola. Nu avem acces la parola propriu-zisă.

Dacă vă abonați la mesajele noastre de marketing, colectăm:

Numele și datele de contact - adresa de e-mail și prenumele.

În plus, procesăm următoarele date personale:

Detalii din mesajele dintre ReteteleBucatarului - și client

2.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

Furnizarea de servicii şi îmbunătățirea acestora. Pentru a putea presta și îmbunătăți serviciile oferite spre satisfacția dvs., procesăm datele dvs. personale. Mai exact, acestea includ:

Procesarea comenzilor de produse sau servicii, comandate fie prin pagina noastră Web www.retetelebucatarului.ro, fie prin linia telefonică pentru clienți, fie prin paginile din site-urile de socializare (facebook, instagram). Aici, motivul juridic este că datele sunt indispensabile pentru executarea contractului de cumpărare, iar unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile).

Notificarea privind disponibilitatea produselor. În cazul în care solicitați monitorizarea disponibilității unui articol, procesăm datele dvs. personale pe baza acordului dvs.

Serviciul de asistență clienți. Pentru a oferi servicii clienților şi a elimina eventualele probleme în executarea contractului de vânzare procesăm datele personale în baza necesității respectării acestor contracte.

Comunicarea. Utilizăm datele colectate în scopul comunicării cu dvs. într-un mod personalizat. De exemplu, vă putem contacta prin telefon, prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a vă reaminti că aveți produse în coșul de cumpărături on-line, pentru a vă ajuta să finalizați comanda, pentru a vă comunica starea curentă a cererii, a comenzii sau a reclamației dvs., pentru a obține informații suplimentare, dacă este cazul sau pentru a vă anunța că trebuie să acționați pentru a vă menține contul în stare activă.

Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre , pe baza interesului legitim.

Oferte de marketing Newsletter

-risoarea informativă trimisă prin e-mail (comunicări comerciale)

Vă trimitem comunicări comerciale referitoare la ofertele actuale si reducerile noastre. Aveți întotdeauna posibilitatea de a refuza aceste comunicări comerciale, folosind link-ul pentru dezabonare din fiecare e-mail. Pentru dezabonare, puteți contacta, de asemenea, direct serviciul nostru clienți sau prin email la adresa contact@retetelebucatarului.ro În cazul dezabonării de la mesajele comerciale, nu vom mai utiliza datele dvs. electronice de contact în aceste -opuri. Vom reîncepe utilizarea acestora doar dacă vă în-rieți sau dacă le solicitați în mod expres. Aveți dreptul să obiectați oricând şi gratuit față de o astfel de prelucrare. Datele de contact sunt furnizate la sfârșitul acestui document.

2.3. Transferul datelor personale către terți

Informațiile dvs. personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați exprimat în prealabil acordul.

a) companiilor emitente de carduri de credit, furnizorilor de servicii de plată pentru procesarea plăților și băncilor, pe baza comenzii dvs., în vederea executării contractului de vânzare

b) companiilor de transport, în scopul livrării produselor sau a serviciilor comandate de dvs. și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului

c) terților, de exemplu procurorilor și tribunalelor, în scopul recuperării sau al încheierii oricărui contract cu dvs.;

d) autorităților publice (de exemplu, poliției)

3. Contul clientului și cumpărarea fără înregistrare

a) Atunci cand alegeti sa creati un cont de client, care este protejat cu o parolă. În contul dvs. de client aveți acces la propriile date, inclusiv la editarea acestora, puteți consulta datele privind comenzile finalizate și cele incomplete și puteți modifica trimiterea buletinelor informative.

Prin intermediul contului de client, puteți gestiona atât datele cu caracter personal, cât și expedierea buletinelor informative.

b) Dacă nu doriți să creați un cont de client pentru cumpărături, puteți cumpăra direct, fără înregistrare, fără a fi membru.

4. Securitatea datelor cu caracter personal și durata stocării acestora

4.1. Securitatea datelor personale

a) Datele dumneavoastră se transmit în formă criptată. Vom folosi sistemul de codificare SSL (secure socket layer). Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.

b) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

c) Operatorul va colecta datele personale in -opuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor -opuri;

d) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu -opurile in care sunt prelucrate;

e) Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii -opurilor in care sunt prelucrate;

f) Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;

g) Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;

h) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare -op specific al prelucrarii;

i) Operatorul se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;

j) Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii, furnizorii de servicii de transport) care prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;

k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt su-eptibile sa genereze un ri- ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.

l) Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale. În acest context, am dori să vă atenționăm că este absolut necesar să nu divulgați datele dumneavoastră de acces unor terțe persoane, iar, după încheierea sesiunii dvs. în contul de client, să închideți întotdeauna fereastra browser-ului, în special în cazul în care folosiți computerul în comun cu alți utilizatori. ReteteleBucatarului - nu își asumă responsabilitatea abuzurilor în privința unor parole folosite, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de către ReteteleBucatarului -.

4.2. Timpul de procesare

Procesăm și stocăm datele cu caracter personal pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii, a perioadei de garanție şi a duratei medii de viata a produsului pe durata existenței contului de client in site www.retetelebucatarului.ro pe durata cât ReteteleBucatarului -, în calitate de administrator, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de ReteteleBucatarului -, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.

Acordul pentru notificarea privind disponibilitatea mărfurilor rămâne în vigoare pe termenul disponibilității informațiilor trimise sau până la revocarea acestuia.

Acordul privind ofertele de marketing este valabil până la revocarea acestuia

În celelalte cazuri, timpul de procesare decurge din scopul prelucrării sau este dictat de reglementările privind protecția datelor personale.

5. Drepturile subiecților datelor

a) În cazul în care procesăm datele dvs. personale, puteți solicita gratuit informații privind prelucrarea datelor personale proprii.

b) În cazul în care credeți că prelucrarea datelor personale nu respectă protecția datelor dvs. personale și contravine reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, puteți cere explicații, puteți solicita înlăturarea situației astfel apărute și, mai ales, puteți cere corectarea, completarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal.

c) De asemenea, aveți dreptul oricând să adresați solicitarea dvs. Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

d) Acordul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat oricând doriți. Dacă vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, acestea vor fi șterse; aceste măsuri nu afectează însă datele personale necesare pentru ca ReteteleBucatarului - să-și poată îndeplini obligațiile legale (de ex. executarea comenzilor deja preluate) sau pentru protejarea intereselor sale legitime. Eliminarea datelor personale are loc și atunci când acestea nu sunt necesare pentru scopul propus sau în cazul în care stocarea datelor dvs. este inadmisibilă, din alte motive prevăzute de legislație.

6. Contactați-ne

Dacă aveți orice fel de întrebări, comentarii și cereri cu privire la aceste Principii, contactați-ne la adresa str. Alexandru Sahia nr.20, Cugir, Alba, 515600 sau la telefon 0368564688 - sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail contact@retetelebucatarului.ro

Persoana Imputernicita – Responsabil Cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal :

ReteteleBucatarului, telefon: 0368564688

LEGISLATIE

Lege nr. 363/2007: privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor Lege nr. 449/2003: privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Ordonanta nr. 21/1992: privind protectia consumatorilor

Ordonanta nr. 34/2014: privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta. Eventualele reclamatii primite din partea clientilor persoane juridice, nu vor fi luate in considerare.


ACCEPTI


Ca vizitator sau membru ReteteleBucatarului.Ro, esti de acord cu acesti "Termeni si Conditii", daca vizitezi site-ul, folosesti site-ul sau te inscrii ca membru.
In caz de neacceptare si de nerespectare a conditiilor, persoanele respective nu au permisiunea de a acccesa acest site.
www.ReteteleBucatarului.Ro isi rezerva dreptul, pe baza unilaterala, sa modifice, amendeze sau sa actualizeze acesti "Termeni si Conditii" in orice moment, fara a anunta in prealabil.

Raspunderea utilizatorilor


Intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile care sunt publicate/transmise in Internet de catre utilizator prin contul sau de e-mail sau contul de membru www.ReteteleBucatarului.Ro, precum si pentru consecintele care pot aparea in urma acestor activitati, apartine in exclusivitate utilizatorului.

Declinarea oricarei garantii


www.ReteteleBucatarului.Ro isi exprima in mod explicit declinarea oricarei garantii pe care un utilizator o poate invoca in urma folosirii serviciilor site-ului www.ReteteleBucatarului.Ro.
www.ReteteleBucatarului.Ro nu ofera nici o garantie utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informatiilor publicate sau securitatea serviciilor sale.
De asemenea, nu se ofera nici o garantie in cazul oricaror consecinte care pot aparea, cauzate de nefunctionarea serviciilor site-ului www.ReteteleBucatarului.Ro, intarzierea informatiilor sau securitatea aplicatiilor sale.

Reguli de utilizare


www.ReteteleBucatarului.Ro poate impune utilizatorilor sai in orice moment anumite reguli de utilizare pentru oricare dintre serviciile sale.

- utilizatorul este de acord sa nu trimita mesaje nesolicitate de tip SPAM nici unui altui utilizator din Internet
- utilizatorul este de acord sa nu trimita mesaje injurioase, obscene, cu continut antisocial sau antisemit care ar putea incita la violenta
- utilizatorul este de acord sa nu trimita mesaje care ar putea deranja destinatarul din orice motive

Inregistrare Utilizator - Termenii acordului de inregistrare


Trebuie sa fiti de acord sa nu publicati mesaje cu continut abuziv, obscen, vulgar, calomnios, de ura, amenintator, sexual sau orice alt material ce poate viola legile aflate in vigoare. Daca publicati astfel de materiale puteti fi imediat si pentru totdeauna indepartat din forum (si firma care va ofera accesul la Internet va fi anuntata). Adresele IP ale tuturor mesajelor trimise sunt stocate pentru a fi de ajutor in rezolvarea unor astfel de incalcari ale regulilor. Trebuie sa fiti de acord ca webmaster-ul, administratorul si moderatorii acestui site, forum si ai comunitatii au dreptul de a sterge, modifica sau inchide orice subiect, oricand cred ei ca acest lucru se impune.
Ca utilizator, trebuie sa fiti de acord ca orice informatie introdusa de dumneavoastra sa fie stocata in baza de date. Aceste informatii nu vor fi aratate unei terte persoane fara consimtamantul webmaster-ului, administratorului si moderatorilor care nu pot fi facuti responsabili de atacurile de furt sau de vandalism care pot sa duca la compromiterea datelor.
Acest site utilizeaza fisierele tip cookie pentru a stoca informatiile pe calculatorul dumneavoastra. Aceste fisiere cookie nu contin informatii despre alte aplicatii ci ele sunt folosite doar pentru usurarea navigarii pe forum. Adresele de email sunt utilizate doar pentru confirmarea inregistrarii dumneavoastra ca utilizator si pentru parola (si pentru trimiterea unei noi parole daca ati uitat-o pe cea curenta)
Prin publicarea de informatii, continut grafic/contextual etc acordati dreptul de folosire asupra celor mentionate prin titlu de licenta gratuita ReteteCulinare.ro, si prin aceasta dreptul de a folosi, distribui, publica aceste informatii sub forma de continut offline sau online.
Inscriindu-te, declari ca oferi informatii adevarate, clare, actuale si complete si ca ai competenta legala de a incheia un astfel de contract.
Minorii ar trebui sa aiba permisiunea unuia dintre parinti pentru a se inregistra. In orice caz, ar trebui sa ai 13 ani sau peste pentru a te putea inregistra pe ReteteleBucatarului.Ro.
ReteteleBucatarului.Ro isi rezerva dreptul de a-ti anula contul oricand, pentru orice motiv si fara preaviz.
Toti membrii sunt raspunzatori pentru consecintele utilizarii acestui site.
ReteteleBucatarului.Ro poate inceta furnizarea serviciului, poate bloca sau sterge un cont in orice moment si fara avertisment.
In cazul unui conflict cu unul sau mai multi (non) membri, ReteteleBucatarului nu este raspunzator pentru eventualele daune actuale sau viitoare, de orice fel, reprezentand rezultatul conflictului.

Regulament folosire forum discutii


Forumul de discutii de pe acest site se vrea in primul rand a fi o modalitate civilizata de impartasire a cunostintelor legate de domeniul culinar, de contributie la un proiect deschis si un mijloc placut de comunicare. De aceea regulile acestui forum tin mai mult de "buna crestere" si mai putin de restrictii. In plus va rugam sa participati la dezvoltarea acestui regulament daca intalniti situatii deranjate neacoperite de regulile site-ului.
Urmatoarele reguli sunt valabile:
1. Nu se accepta nici o forma de limbaj trivial. Administratorii isi rezerva dreptul de a sterge orice subiect care contine astfel de termeni, eventual sa ii suspende pe cel (cei) implicati in folosirea vulgaritatilor pe forum.

2. Discutiile trebuie postate in categoria corespunzatoare, si trebuie evitata deschiderea de topicuri duplicate.

3. Reclama nu este permisa in interiorul forumului decat in conditiile urmatoare:
- promovare prin intermediul ofertelor oferite de ReteteCulinare.ro
- experiente legate de anumite restaurante, cluburi, etc. in categoria specifica din forum
- specificarea unei referinte (ex: carte de bucate) in cazul prezentarii unei retete din aceasta.

4. Utilizatorii se obliga sa specifice sursa retetelor - atunci au ca sursa integrala o alta resursa (site - carte de bucate). Pentru toate celelalte date legate de domeniul culinar - ne rezervam dreptul de a le folosi in alta parte a site-ului sau eventuale publicatii online. Prin acest punct va dati acordul folosirii de catre ReteteCulinare.ro acestor date.

5. Odata postate pe forum mesajele, retetele etc. intra in proprietatea forumului. Userul isi poate modifica mesajele fara a leza iremediabil discutia din topic.

5.1 Userul nu are dreptul sa ceara stergerea in totalitate a mesajelor postate pe forum, acest lucru ramanand NUMAI la latitudinea administratorilor ReteteCulinare.ro
5.2 Este interzis stergerea tuturor pozelor postate pe forum de un singur user.
5.3 Pentru stergerea, modificarea a mai mult de 10 mesaje pe forum a unui user acestuia i se poate restrictiona accesul la forum sau chiar stergerea contului.
6. Moderatorii au ultimul cuvant de spus in ceea ce priveste respectarea acestui regulament si nu sunt obligati sa isi justifice actiunile facute in litera acestuia. In caz de abuz puteti contacta administratorii.

6.1. Moderatorii vor inchide orice discutii care depaseste 20 de pagini, si vor deschide o continuare a acestora, pentru a evita aglomerarea forumului.

7. Ne rezervam dreptul de a schimba acest regulament in orice moment in care vom considera ca se impune acest lucru.

8. In momentul folosirii forumului de discutie se considera ca ati citit acest regulament si ca sunteti de acord cu toate punctele lui.

Informatiile din profil, cartea de oaspeti, pozele si alte informatii publice


Toate informatiile publice nu trebuie sa incalce nici o lege sau statut. Accepti explicit aceste conditii si esti responsabil (in concordanta cu legea civila si penala) pentru informatiile, textele si pozele pe care le publici.
Toate informatiile pe care le incarci sau afisezi nu trebuie sa incalce sau sa impiedice buna functionare a drepturilor de autor, patentelor sau marcilor, sau drepturile intelectuale, de confidentialitate, personalitate sau publicitate a unei parti terte.
Toate informatiile pe care le incarci sau afisezi nu trebuie sa fie false, amenintatoare, dafaimatoare sau hartuitoare.
Procedura de plangere
Ti se cere sa raportezi orice informatie/document public daunator sau ilegal gasit pe site-ul nostru la retetelebucatarului@gmail.com in cel mai scurt timp posibil.
Daca Www.ReteteleBucatarului.Ro considera plangerea ta, despre continutul afisat de un alt membru, ca fiind justificata, orice continut jignitor va fi inlaturat (text, imagini, informatii sau date).
Procedura de plangere este in concordanta cu articolul 14 al directivei EU 2000/31/CE privind comertul electronic.

Taxe si Plati


Serviciile Www.ReteteleBucatarului.Ro sunt gratuite, exceptand costurile pentru adaugarea de locatii noi la Sectiunea „Restaurante”.

Copyright

www.ReteteleBucatarului.Ro NV ©2006. Toate drepturile rezervate. Toate textele, pozele, desenele si grafica de pe acest site web sunt protejate prin copyright. Le puteti imprima pentru uz personal. Pentru orice alt scop trebuie obtinuta permisiunea Www.ReteteleBucatarului.Ro.
Cand un utilizator introduce informatii ce sunt destinate publicului prin, incluzand dar nelimitandu-se la textul, imaginile, desenele sau graficele pentru o pagina de profil, carte de oaspeti, comentariu, descriere foto, etc., utilizatorul acorda Www.ReteteleBucatarului.Ro licenta nelimitata de a face propaganda, a utiliza, procesa, traduce sau modifica aceste informatii.
Oricine poate adauga un link la acest site web sau produselor sau paginilor individuale de pe site, fara consimtamant. Exceptii fac folosirea de orice tehnica ce face neclar pentru un vizitator site-ul web pe care-l viziteaza.

Responsabilitati.


Www.ReteteleBucatarului.Ro ISI REZERVA TOATE DREPTURILE SI NEAGA ORICE RASPUNDERE. Www.ReteteleBucatarului.Ro NU ACORDA GARANTII EXPLICITE SAU IMPLICITE ALE RASPUNDERII, SIGURANTEI SAU NATURII RECOMANDATE ALE SERVICIULUI.
Toate drepturile sunt rezervate, cu exceptia celor negate in mod explicit. Www.ReteteleBucatarului.Ro neaga orice responsabilitate si limiteaza angajamentul la minimum legal privind continutul publicatiilor sau daunele ce pot urma. Www.ReteteleBucatarului.Ro nu poate si nu garanteaza ca Www.ReteteleBucatarului.Ro va functiona neintrerupt si fara erori. Www.ReteteleBucatarului.Ro nu ofera nici o garantie in privinta rezultatelor folosirii acestui site web, nici in privinta acuratetei sau corectitudinii informatiilor ce pot fi gasite aici. Acest site este oferit asa cum se prezinta si cum este valabil.
Www.ReteteleBucatarului.Ro nu ofera nici o garantie in privinta functionarii acestui site, informatiile, continutul, materialele sau produsele prezentate pe acest site. Atat cat este permis prin lege, Www.ReteteleBucatarului.Ro refuza sa ofere orice garantie, explicita sau implicita, incluzand dar nu limitandu-se la garantiile de a urma o cauza particulara. Www.ReteteleBucatarului.Ro nu poate fi considerat raspunzator pentru nici un tip de dauna ce apare ca urmare a folosirii acestui site web, inclusiv dar nu exclusiv, ce duce la daune indirecte.
Ca utilizator, accepti responsabilitatea si angajamentul deplin pentru propriile publicatii, profil si actiuni. Nu te angajezi si nu esti raspunzator doar pentru articolele pe care le publici pe pagina, blog-ul, albumul tau foto etc., dar si pentru comentariile si reactiile pe care altii le publica pe pagina ta. Poti sterge continutul nedorit cu usurinta.
Link-urile catre alte site-uri web, inclusiv banner-ele, butoanele si link-urile text, sunt responsabilitatea proprietarului acestor link-uri. Www.ReteteleBucatarului.Ro poate preveni legatura cu alte site-uri web si poate sanctiona daca acestea nu sunt in conformitate cu folosul personal, obisnuit si necomercial.

Folos personal, obisnuit si necomercial.

Acest site web poate fi accesat doar in folos personal, necomercial.
Nu poti folosi acest site web intr-o maniera neregulamentara, in scopuri ilegale sau in orice alt scop contrar conditiilor si avertismentelor din acest text sau din alte texte. Trebuie sa folosesti intregul site web ca o fiinta umana normala, atenta si rezonabila.

Avertismente si indicatii

Se presupune ca ai citit si inteles toate avertismentele, publicatiile si politele de pe acest site. Continuarea folosirii acestui site va fi considerata ca un consimtamant explicit cu privire la aceste documente.
Acces
Folosirea de nume de utilizator, login-uri, parole si sau coduri de intrare (numite de acum inainte "informatii de conectare" reprezinta responsabilitatea unica a utilizatorului. Acestuia i se cere sa pastreze confidentialitatea si securitatea informatiilor de conectare.
I se cere utilizatorului sa informeze imediat Www.ReteteleBucatarului.Ro privind o incalcare sau un abuz al informatiilor de conectare prin intermediul unui e-mail la ReteteleBucatarului@gmail.com; E-mailul trebuie sa aiba ca subiect 'LOGIN'.

Utilizare teritoriala


UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB ESTE INTERZISA IN TARILE IN CARE ORICE PARTE A ACESTUI CONTRACT NU ESTE VALIDA DATORITA LEGILOR LOCALE.

Jurisdictie


Acest contract si relatia dintre tine si acest site se va desfasura pe baza legilor din Romania netinand cont de conflictul sau privind previziunile legale. Tu si Www.ReteteleBucatarului.Ro sunteti de acord sa va supuneti jurisdictiei exclusive proprii tribunalelor situate in Bucuresti ,Romania.

CONDUITA

WWW.RETETELEBUCATARULUI.RO :Trebuie sa respecti anumite reguli, pentru ca toata lumea sa se poata bucura de Www.ReteteleBucatarului.Ro. Aceste acte sunt interzise prin lege si pot conduce la condamnari:
• Rasism, xenofobie, negativism si discriminare (pedeapsa cu inchisoarea). Remarcile rasiste, propaganda discriminarii preferintelor sexuale, publicarea pozelor rasiste sau insultarea strainilor sunt interzise pe Www.ReteteleBucatarului.Ro.
• Ofensele publice, publicarea pozelor de tip pornografic, pedofilie, oferirea serviciilor de prostitutie sau a celor de escorta si invitarea implicita sau explicita la activitati sexuale.
Este interzisa incarcarea pozelor de tip pornografic, sexual sugestive sau a textelor cu continut foarte erotic. Acelasi lucru este valabil si pentru invitarea la activitati sexuale in public sau prin mesaje private. Fotografiile umoristice sau caricaturale pot face exceptie, atat timp cat caracterul umoristic este cel predominant.
• Calomnia, defaimarea, hartuirea, insultele, abuzul de nume sau fotografii, abuzul de incredere, etc. sunt interzise prin lege si condamnabile. Prin urmare, utilizarea unui limbaj abuziv, a insultelor, abuzarea numelui sau pozei cuiva, calomnia si defaimarea sunt interzise de asemenea pe Www.ReteteleBucatarului.Ro

Este strict interzisa publicarea mesajelor sau pozelor cu continut daunator, amenintator, inselator, defaimator, plin de resentiment, agresiv, rasist, vulgar, denigrant, indecent, insultator, violent, obscen sau pornografic.

Este de asemenea interzisa folosirea site-ului in scopuri politice sau comerciale. Referintele la partide politice sau publicarea sloganelor vor fi sanctionate daca se doveste ca au scopuri politice sau defaimatoare. Discutiile pe teme politice sunt permise daca nu degenereaza.
• Violarea proprietatilor intelectuale
Pe Www.ReteteleBucatarului.Ro, poti publica doar continut propriu. Www.ReteteleBucatarului.Ro nu poate fi tras la raspundere daca publici poze, texte, grafica sau material audiovizual asupra carora nu ai nici un drept de publicare. Www.ReteteleBucatarului.Ro va reactiona cu sanctiuni in caz de abuz.
• Incalcarea ordinii publice pe site-ul web inseamna ca spam-ul, recrutarea voturilor, trimiterea reclamelor nesolicitate in mesaje personale sau publice, reincarcarea paginilor in mod fraudulos, flood-ul sau editarea de texte prea lungi, etc., pot fi sanctionate. DECI NU TE PURTA INTR-UN MOD NECUVIINCIOS SAU DAUNATOR ALTOR UTILIZATORI Www.ReteteleBucatarului.Ro.
• Tentativa de hackuire impotriva Www.ReteteleBucatarului.Ro sau a contului unui membru al Www.ReteteleBucatarului.Ro este interzisa si sanctionabila. In acest caz, prevenim intotdeauna politia, chiar daca esti minor. Prin comiterea unor asemnea ofense, risti o pedeapsa cu inchisoarea sau/si o amenda.
Cu exceptia abuzurilor ca defaimarea, ce poate fi sanctionabil doar in urma plangerii facute de catre cel dezavantajat, Www.ReteteleBucatarului.Ro poate lua initiativa de a opri practicile interzise. Www.ReteteleBucatarului.Ro este obligat prin lege de a raporta serviciilor judiciare ofensele pasibile de urmarire.

Plangeri?


Abuzul poate fi raportat la: Www.ReteteleBucatarului.Ro
ReteteleBucatarului@gmail.com
• E-cops
http://www.ecops.be/

CONFIDENTIALITATE:

Www.ReteteleBucatarului.Ro iti proceseaza informatiile personale in conformitate cu aceasta politica de confidentialitate si cu reguli stricte ale legislatiei Europene pentru protejarea datelor.
Politica de confidentialitate este parte din „Termeni si Conditii” si trebuie citite cu atentie, intrucat specifica drepturile pe care le ai si cum poti aplica aceste drepturi. Utilizarea site-ului implica acceptul acestei politici de confidentialitate.
Tipuri de date personale pe care le colectam
• Informatii publice incarcate de tine:
o informatii despre profilul tau, bloguri, strigari, poze, filme, evenimente, muzica, link-uri
o mesaje trimise utilizatorilor, evaluari, strigari si contributii la cartea de oaspeti a altui utilizator
o link-uri catre prietenii si grupurile tale
• Informatii private incarcate de catre tine:
o setari si date administrative precum numele tau de utilizator si parola, skinul, logo-urile, credite si scurtaturi
o setarile tale de confidentialitate, lista alba si lista neagra
• Istoric si activitate
o timpul, data si URL-ul tuturor paginilor Www.ReteteleBucatarului.Ro pe care le-ai vizitat
o URL-ul paginii web pe care ai vizitat-o inainte de vizitarea website-ului
o cautarile pe care le efectuezi pe pagina web
o informatii tehnice cu privire la navigatorul tau de internet si la calculator 1
Scopurile pentru care iti utilizam datele personale
Folosim datele tale personale pentru:
• publica informatiile pe care intentionezi sa le faci publice, sub conditiile specificate in setarile tale de confidentialitate.
• iti permite sa folosesti site-ul conform setarilor tale
• performeaza administrarea generala a clientului.
• iti trimite comunicari despre website, cat si despre produsele si serviciile noastre
• iti furnizeaza reclame in functie de profilul tau
• investigheaza fraude si incalcarile Codului de Conduita.
• genenreaza statistici anonime despre (utilizatori de pe) site, pentru a inbunatati website-ul si a transmite informatii la parteneri secundari
Termeni de inmagazinare si locatie Www.ReteteleBucatarului.Ro aplica urmatorii teremeni de inmagazinare:
• Informatii incarcate de tine: inmagazinate pe parcursul unei perioade de 6 luni dupa ce stergi aceste informatii sau iti stergi contul. (Nota: iti poti sterge contul oricand. Daca nu te conectezi pe contul tau pe o perioada de doi ani, contul tau va fi sters in mod automat).
• Istoric si activitate: inmagazinate pe parcursul a 6 luni dupa ce istoria elementului sau evenimentul logarii au fost create.
• Cookies: cookies-urile utilizate pe website au o viata maxima de 100 de zile.
Datele tale personale poate fi inmagazinata intr-o tara in afara UE.
Cum sunt datele tale folosite de catre parteneri secundari
• Parteneri secundari pot accesa informatiile care tu intentionezi sa le publici, sub conditiile specificate in setarile de confidentialitate.
• La fel ca si tie, noua nu ne place spam-ul. Adresa ta de e-mail nu este niciodata furnizata de noi catre parteneri secundari.
• Pentru reclamele preferentiale, furnizam tipul tau de browser, adresa de IP, URL-uri pe care le vizitezi sau le-ai vizitat (si creiteriile de cautare), varsta, genul, si locatia geografica cu furnizorul nostru de reclame. Aceste informatii poate fi folosite de actre alte website-uri pentru a arata si administra reclamele preferentiale.
• Nu oferim in nici un caz datele tale personale unui partener secundar, fara acordul tau explicit.
• Putem, totusi, oferi acces la datele tale personale in cazul abuzurilor ilegale, sau cand primim ordine sa la autoritatile legale.
Cookies si buguri web
• Website-ul foloseste cookies-uri pentru a te identifica pe tine ca utilizator, pentru a-si aminti limba pe care o preferi si pentru a facilita navigarea pe website.
• Poti dezactiva cookies-urile in navigatorul tau de internet, chiar daca unele parti a website-ului nu vor mai functiona corect.
• Website-ul utilizeaza de asemenea un cookie si un pixel AdPath pixel Adpath pentru a permite partenerilor sa creeze reclame pentru prfilul tau.
Drepturile tale
• Poti avea acces la adatele personale gratuit (si le poti corecta sau cere sa se corecteze, unde este cazul)
• Poti obiecta la utilizarea datelor tale personale pentru scopuri directe de marketing.

Informatii contact
Www.ReteteleBucatarului.Ro

FORMULAR CONTACT